Behöver du hjälp?

Ångest i kroppen – och knoppen

Ångest & Oro // När du hamnar i en hotfull eller främmande situation aktiveras ett alarmsystem i din kropp. Hjärnan sänder ut mängder av stresshormoner och signalsubstanser. Du känner dig livrädd. Och det är meningen.

Du har hamnat i en hotfull situation. Kanske står du inför hela din klass och ska snart redovisa ett skolarbete. Oavsett reell eller upplevd fara, din kropp reagerar på samma sätt. Du känner hjärtat dunka hårt i bröstet, andningen intensifieras, du får tunnelseende. Du får handsvett och blir torr i munnen. Sedan kommer paniken. Du får impulsen att fly, det känns hur obehagligt och skrämmande som helst.

Bra. Du har fått ett ångestpåslag. Det är precis som det ska. Hur obehagligt det än kan kännas, så är detta en helt normal reaktion. Din kropp har precis aktiverat ett alarmsystem för att den förstått att något viktigt och/eller skrämmande är på gång, något som kräver ditt totala fokus. Du behöver lägga allt annat åt sidan.

Tänk om jag har fel på hjärtat? Fått en hjärnblödning eller håller på att bli galen?

Det är din hjärna som skickar ut mängder av stresshormoner och signalsubstanser till hela din kropp för att hjälpa dig att bättre hantera den främmande/skrämmande situationen.

Att ångest upplevs som så obehagligt beror just på att det händer så mycket i kroppen. Och det som händer i kroppen förknippar vi gärna med fara: ”Tänk om jag har fel på hjärtat? Fått en hjärnblödning eller håller på att bli galen?”.

Du blir inte galen

Du kommer inte att dö av ångest och heller inte att bli galen. För ångest i sig är inte farligt. Tvärtom. Ångest gör dig mer fokuserad, lösningsfokuserad, stark och målmedveten förutsatt att den inte blir för intensiv, uppstår för ofta och pågår för länge. Då riskerar den att påverka den psykiska hälsan på ett negativt sätt.

Identifiera symtomen

Det är jätteviktigt att du lär dig känna igen symtomen, vad som händer i din kropp vid situationer som gör dig orolig och/eller ger dig ångest. När du väl har identifierat symtomen kommer du inte att bli lika rädd nästa gång din kropp drar igång detta alarmsystem. Du vet vad som kommer att hända och du vet att det bara är kroppen som gör sig redo.

Minns att du, precis som alla andra, behöver detta extra påslag av ångest för att bättre hantera nya situationer och utmaningar.

Fysiska symtom vid ångest:

 • Ditt hjärta slår hårdare. Det beror på att hjärtat pumpar ut blodet snabbare för att du ska få mer kraft och energi för att hantera den nya situationen/faran.
 • Din hjärna utsöndrar adrenalin och andra stresshormoner och substanser, vilket leder bland annat leder till ”tunnelseende”, för att öka din förmåga att fokusera och koncentrera dig.
 • Du kan få magont och/eller diarré. Din kropp gör allt för att frigöra energi för att du bättre ska fokusera på utmaningen/uppgiften.
 • Du kan bli muskelsvag eller få spända muskler för att antingen ”spela död” eller få extra kraft att slåss/springa ifrån faran.
 • Övriga vanliga symtom: ilningar, stickningar i kroppen, svettningar, muntorrhet, darrande händer.

Psykologiska symtom vid ångest:

 • Du kan bli rastlös och lättirriterad. Det beror på att du behöver stänga ute sådant som stör för att kunna ha allt fokus på uppgiften/utmaningen.
 • Du kan känna dig rädd och otrygg. Det beror på att situationen är ny eller främmande och du saknar erfarenhet, vilket gör dig osäker.
 • Du kan få negativa tankar om dig själv och/eller att det ska hända något hemskt. Detta hör ihop med osäkerhet eller att du har haft dåliga erfarenheter av liknande situationer.
 • Du kan få sömnsvårigheter. Du kan få svårt att slappna av inför utmaningen (ett prov, en redovisning), din hjärna jobbar med att hitta lösningar.
 • Övriga negativa symtom: nedstämdhet, overklighetskänslor, skam, självförakt.

Sociala konsekvenser vid ihållande ångest:

 • Du undviker skolan, kommer för sent, skolkar.
 • Du slutar med aktiviteter.
 • Du hamnar oftare i konflikter med familj, vänner.
 • Du skapar ett undvikandebeteende, isolerar dig, drar dig undan sociala sammanhang.

Läs mer om Ångest & Oro

Frisk eller sjuk ångest? Ångest & Oro

Att känna oro och viss ångest inför ett matteprov, en redovisning eller en första dejt kan hjälpa dig att...

Därför finns ångest Ångest & Oro

Ångest finns av en anledning. Evolutionärt sett har ångest varit helt avgörande för mänsklighetens överlevnad. I dag är det...

Olika typer av ångest Ångest & Oro

Det finns flera olika former av ångest. Lär känna de nio vanligaste typerna av ångest – och vad du...

Alla Artiklar