Behöver du hjälp?

Därför blir vi deprimerade

Depression & Nedstämdhet // Det finns olika slags depressioner. De kan vara återkommande och årstidsbundna. Eller utlösas av ett trauma, stora livsomställningar eller av utmattning. Men det finns sällan bara en förklaring, utan flera.

Depression tillhör en av de vanligaste folksjukdomarna i världen. De flesta av oss kommer någon gång i livet drabbas av någon form av depression (mild, medelsvår, svår). Många av oss kommer även drabbas av återkommande depressioner.

Det finns inget givet svar på frågan varför vissa av oss får depressioner. Varför vissa får återkommande, andra inte – och somliga aldrig någonsin. Men det finns några förklaringar som kan ge oss ledtrådar.

Det vi vet, av forskning, är att depression påverkas av:

  • Yttre händelser: Stora livsomställningar, flytt, familjeproblem, sorg, förlust, krig, mobbning, övergrepp, fattigdom och utsatthet.
  • Tidigare erfarenheter: Försummelse, trauman, övergrepp, utsatthet.
  • Minoritetsstress: Personer som tillhör en minoritet är mer utsatta för stress och därmed en ökad risk för depression.
  • Biologisk sårbarhet och ärftlighet
  • Långvarig stress
  • Annan sjukdom: hjärntumör, demens, brist på sköldkörtelhormon, blodbrist, brist på B12, alkoholism.

Depressioner kan se olika ut

Den absolut vanligaste formen av depression är egentlig depression. Andra vanliga är årstidsbunden depression, utmattningsdepression och depression vid bipolär sjukdom.

Egentlig depression brukar delas in i tre olika grader, beroende på hur mycket du klarar av ditt liv och din vardag. För att få någon av dessa tre diagnoser måste du ha varit nedstämd i minst två veckor. Du ska också ha svårigheter att sköta skolan/jobb och ditt sociala liv och dina relationer:

  • Lätt/lindrig depression (du mår dåligt, men din vardag fungerar okej).
  • Medelsvår/måttlig depression (du mår mycket dåligt, har svårt att klara av vardagen vilket även är uppenbart för din omgivning).
  • Svår/djup depression (du har svår ångest, är likgiltig inför allt. Du klarar inte alls av vardagen, äter, sover och dricker dåligt. Det är vanligt med tankar på självmord. För omgivningen är det uppenbart att du mår mycket dåligt).

Årstidsbunden depression uppstår vid samma tid varje år. Somliga får depression under den mörka årstiden, medan andra drabbas av depression under våren och sommaren.

Utmattningsdepression uppstår till följd av långvarig stress och påfrestningar utan tillräcklig återhämtning. Alla som får diagnosen utmattningssyndrom blir dock inte deprimerade.

Bipolär sjukdom är en diagnos där personer har perioder av återkommande depressioner och perioder av maniska tillstånd.

Viktigt med tidiga insatser

Det finns en ökad risk att depressioner återkommer om du inte får behandling för din depression i tid. Om du misstänker att du har en depression eller om någon du känner har en depression är det viktigt att du eller din vän/anhörig snabbt får stöd och behandling. Ju tidigare insatser desto bättre prognos för lyckad behandling.

Läs mer om Depression & Nedstämdhet

Tydliga tecken på depression Depression & Nedstämdhet

Du är orkeslös, det mesta känns meningslöst. Du ser ingen framtid. Lär dig upptäcka symtomen i tid. Ju snabbare...

Depression, en folksjukdom Depression & Nedstämdhet

Alla känner sig ledsna ibland. Hur kämpigt det än kan kännas är det en del av att vara människa....

Hjärnpåverkan vid depression Depression & Nedstämdhet

I hjärnan finns signalsubstanser och hormoner som styr våra känslor. Om dessa substanser hamnar i obalans kan vi, enligt...

Alla Artiklar