Behöver du hjälp?

Därför finns stress

Stress & Utmattning // Stress finns av en anledning. Utan stress hade vi dött ut för länge sedan. Men vilken nytta har stress idag?

Stress är kroppens försvarssystem, automatiskt programmerad, för att hjälpa dig (din kropp och hjärna) vid upplevda utmaningar och faror. Stressreaktionen är ändamålsenlig. Den ser till att skärpa dina sinnen och mobilisera energi så att du ska kunna hantera yttre hot och utmaningar.

Det finns tre faktorer som utlöser stress: fysiska (ett högt ljud, ett överfall), sociala (vara och/eller känna sig ensam, inte tillhöra en gemenskap) och kognitiva (rädsla för att misslyckas, inte leva upp till förväntningar och krav).

Utan stress hade mänskligheten inte överlevt

När du hamnar i en upplevd hotfull situation kan stressreaktionen ta sig i tre olika uttryck: fly (springa bort), fäkta (stanna kvar och slåss/kämpa) eller frysa (spela död). Ursprungligen kommer detta från fight-or-flight response-teorin, som myntades för länge sedan av fysiologen och professorn Walter Cannon (1871–1945).

Teorin bygger på att människor (och djur) har en inneboende fight-or-flight response. Denna teori har med åren utvecklats av andra forskare. Idag är forskare överens om att ”frysa” (freeze), spela död är lika vanlig vid upplevd hot.

Evolutionärt sett har denna förmåga att agera (fly, fäkta eller frysa) vid upplevda och reella hot banat vägen för mänsklighetens överlevnad. Utan stress hade mänskligheten inte överlevt på savannen bland vilda djur.

Men idag, i stora delar av världen, är det andra faktorer och faror än vilda djur som stressar oss. Det kan vara stress över för högt/lågt ställda krav, rädslan att inte klara av skolan, bli arbetslös, vara fattig, sjuk, bli eller känna sig ensam.

Oavsett vad som stressar just dig, reagerar du vid upplevt hot på exakt samma sätt som människor gjorde under tiden på savannen.

En del menar att sociala medier orsakar ökad stress, andra att betygen är boven i dramat

Många unga i dag upplever att de känner sig stressade över betyg, skolan, klimatet, framtiden, vänskapsrelationer, familjen och inte minst för FOMO (Fear of missing out). Det är svårt att veta om det verkligen är så att fler unga är mer stressade än tidigare generationer. En del menar att sociala medier orsakar ökad stress, andra att skolan och betyg är boven i dramat.

Men vi vet egentligen inte med säkerhet vad som är vad. Det kan vara så att unga blivit modigare och vågar tala mer om känslor och mående. I så fall är det ju positivt.

Hur och varför vi upplever stress varierar. Vissa är mer lättstressade och reagerar starkare och oftare än andra på påfrestningar och utmaningar. Andra hetsar sällan upp sig och tycks ta det mesta ganska coolt. Varför vi upplever och hanterar stress olika beror på många saker: uppväxtmiljö, erfarenheter/upplevelser, biologisk sårbarhet.

Bli bättre på att hantera stress!

Oavsett orsak bakom upplevd stress ska du alltid ta stress på allvar, dels för att dra nytta av den, dels för att se varningssignaler om den börjar ta över för mycket av ditt liv.

Lär dig se skillnaden mellan positiv och negativ stress. Positiv stress är den som ger dig den extra energikicken så att du kan prestera bättre, bli snabbare, mer lösningsfokuserad och kreativ.

Och glöm inte! Oavsett uppväxt och sårbarhet kan alla bli bättre på att hantera stress.

Läs mer om Stress & Utmattning

Lär känna din stress Stress & Utmattning

Är din stress som en bästa kompis som vill dig väl? Eller som en taskig polare? Lär dig symtomen...

Hur måendet påverkas av heterocisnormer Stress & Utmattning

En filmad miniföreläsning om minoritetsstress, men också om minoritetsglädje hos unga HBTQ+ mellan 13–19 år. Föreläsare är psykologen Matilda...

Det här händer i hjärnan Stress & Utmattning

Vid stress utlöses en explosion av hormoner. Halten av signalsubstanser ökar dramatiskt. Men vilka är dessa substanser? Och hur...

Alla Artiklar