Behöver du hjälp?

Depression, en folksjukdom

Depression & Nedstämdhet // Alla känner sig ledsna ibland. Hur kämpigt det än kan kännas är det en del av att vara människa. Men om din nedstämdhet inte går över kan du behöva ta hjälp.

Att vara ung är för många en turbulent period. Det är mycket som händer i kroppen och knoppen under den här tiden. Det kan vara svårt att själv se skillnaden mellan nedstämdhet och depression. En ”normal” ledsenhet går över ganska snart, antingen av sig själv och/eller att du pratar med en vän eller anhörig som ger lite tröst och råd.

Men om du känner att du lider, att din ledsenhet inte går över, om den går ut över dina studier, relationer, din sömn, ditt mående, din vardag kan du ha utvecklat en depression. Då behöver du ta och få hjälp.

Största sjukdomsbördan i världen

Depression är en av våra vanligaste folksjukdomar. Uppskattningsvis lider mellan 5 till 8 procent av världens befolkning (vuxna och tonåringar) av en depression.

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) kommer depression inom de närmsta åren vara den största sjukdomsbördan i världen. Det beror på att depression är ett långvarigt tillstånd som ofta debuterar i ung ålder och att tillgång till behandling saknas i många länder. Men i Sverige finns framgångsrik behandling för depression.

I Sverige är depression en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna

I Sverige är depression en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna. 19 procent av befolkningen uppger att de någon gång i livet haft en depression. Av dessa har var tredje haft ytterligare en depression. Detta enligt Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.

Bra behandling finns

Om du är orolig över ditt mående (eller en väns) ska du alltid ta kontakt med någon som du har förtroende för och som kan hjälpa dig (eller din vän) att ta reda på om det är en depression eller inte.

Det finns behandling att få.

Läs mer om Depression & Nedstämdhet

Därför blir vi deprimerade Depression & Nedstämdhet

Det finns olika slags depressioner. De kan vara återkommande och årstidsbundna. Eller utlösas av ett trauma, stora livsomställningar eller...

Tydliga tecken på depression Depression & Nedstämdhet

Du är orkeslös, det mesta känns meningslöst. Du ser ingen framtid. Lär dig upptäcka symtomen i tid. Ju snabbare...

Hjärnpåverkan vid depression Depression & Nedstämdhet

I hjärnan finns signalsubstanser och hormoner som styr våra känslor. Om dessa substanser hamnar i obalans kan vi, enligt...

Alla Artiklar