Behöver du hjälp?

Frisk eller sjuk ångest?

Ångest & Oro // Att känna oro och viss ångest inför ett matteprov, en redovisning eller en första dejt kan hjälpa dig att fokusera och prestera bättre. Men all oro är inte bra. Ihållande ångest och daglig oro kan göra dig sjuk.

Kanske har du någon gång sagt att du har ”ångest” inför ett matteprov eller en viktig match. De flesta vet precis vad du menar; att du är nervös, lite orolig. Men det är inte samma sak, Det är viss skillnad på att ha ångest och att känna oro.

Ett försök att beskriva skillnaden är graden av upplevd intensitet av känslor i kroppen. Ångest är en mer intensiv och påtaglig rädsla och stress som upplevs i hela kroppen, medan oro är mindre påträngande, mer hanterbara känslor. Båda finns för att varna oss inför hot och utmaningar samt förbereda oss på nya, främmande situationer.

Ångest kan till och med vara bra för att du ska fokusera bättre

Ångesten och oron aktiveras för en kortare stund, för att sedan, efter utmaningen (provet, matchen, den viktiga dejten) avta i intensitet. Detta är en helt normal reaktion. Ångest kan till och med vara bra för att du ska fokusera bättre.

Men om du upplever att din oro inte är hanterbar, att den är påtaglig, intensiv och dagligen inverkar negativt på dina studier, dina relationer, din kropp, ditt liv, din sömn – är den inte hälsosam. Detsamma gäller vid ihållande och intensiv ångest som kommer utan anledning eller vid specifika situationer.

Hantera din ångest

Du kommer aldrig helt kunna undvika att känna ångest och oro, men du kan bli bättre på att hantera känslorna och därmed också bättre rustad inför framtida utmaningar.

En liten tröst är att det bakom ångest och oro finns en evolutionär förklaring: Att vi lever i dag beror på våra förmödrars och förfäders goda förmåga att just känna och hantera ångest och oro. Om det kan du läsa mer om i artikeln ”Därför finns ångest”.

Om ångesten tar över

Att känna ångest/oro även vid enstaka tillfällen kan vara en hemsk upplevelse, men det är viktigt att komma ihåg att det inte är farligt. Men om du går ensam med dessa känslor och symtom under en längre tid kan det få allvarliga konsekvenser för din hälsa.

Ibland är det svårt att själv avgöra vad som är hälsosam oro/ångest och när den blir ohälsosam. Därför ska du aldrig gå ensam med de här känslorna. Berätta hur du mår för någon du kan lita på. Det finns hjälp. Du ska inte behöva känna så.

Läs mer om Ångest & Oro

Därför finns ångest Ångest & Oro

Ångest finns av en anledning. Evolutionärt sett har ångest varit helt avgörande för mänsklighetens överlevnad. I dag är det...

Olika typer av ångest Ångest & Oro

Det finns flera olika former av ångest. Lär känna de nio vanligaste typerna av ångest – och vad du...

Ångest i kroppen – och knoppen Ångest & Oro

När du hamnar i en hotfull eller främmande situation aktiveras ett alarmsystem i din kropp. Hjärnan sänder ut mängder...

Alla Artiklar