Behöver du hjälp?

Hjärnpåverkan vid depression

Depression & Nedstämdhet // I hjärnan finns signalsubstanser och hormoner som styr våra känslor. Om dessa substanser hamnar i obalans kan vi, enligt forskning, bli nedstämda, deprimerade.

Det händer massor i våra hjärnor vid depression. För att bättre förstå vad som händer är det bra att ta reda på vilka substanser och hormoner som finns och vad de har för inverkan på vårt mående.

Serotonin är ett signalämne som påverkar de områden i hjärnan som styr våra känslor och vårt stämningsläge, men det är också kopplat till oro, irritabilitet och vår förmåga att tänka och resonera. En allt för låg dos av serotonin kan vara en orsak bakom depression, visar forskning.

Noradrenalin och dopamin är också signalämnena dopamin och noradrenalin är viktiga för vårt psykiska välbefinnande. Om dessa två är i obalans får vi minskad energi och svårigheter att ta itu med saker, vi får svårt att sätta igång oss själva. Vi blir också trötta och kan sova länge och ändå inte känna oss återhämtade.

Kortisol brukar kallas för ”stresshormon” och fungerar som kroppens dygnsklocka; talar om för oss när vi ska vara vakna (alerta) och när vi ska sova (bli sömniga). Kortisolet i vårt blodomlopp ökar på dagtid och minskar på kvällen. Det här sker vanligtvis automatiskt, vi styr det inte med vår vilja.

Men vid depression och vid stress (kortvarig och långvarig) producerar hjärnan mer kortisol än vanligt. Något som tröttar ut våra hjärnor och som även påverkar andra organ i våra kroppar. Högre kortisolvärden under en längre tid kan inverka på Hippocampus, som finns till för att reglera korttids- och långtidsminnet.

Läs mer!

Om du vill läsa mer om hur hormoner och signalsubstanser påverkar hjärnan vid stress, läs artikeln Det här händer i hjärnan.

Läs mer om Depression & Nedstämdhet

Därför blir vi deprimerade Depression & Nedstämdhet

Det finns olika slags depressioner. De kan vara återkommande och årstidsbundna. Eller utlösas av ett trauma, stora livsomställningar eller...

Tydliga tecken på depression Depression & Nedstämdhet

Du är orkeslös, det mesta känns meningslöst. Du ser ingen framtid. Lär dig upptäcka symtomen i tid. Ju snabbare...

Depression, en folksjukdom Depression & Nedstämdhet

Alla känner sig ledsna ibland. Hur kämpigt det än kan kännas är det en del av att vara människa....

Alla Artiklar