Behöver du hjälp?

Tydliga tecken på depression

Depression & Nedstämdhet // Du är orkeslös, det mesta känns meningslöst. Du ser ingen framtid. Lär dig upptäcka symtomen i tid. Ju snabbare insatser, desto bättre prognos.

Det finns många och olika symtom på depression. Alla som är deprimerade har inte samma symtom. Det finns de som blir aggressiva, lättirriterade och hatiska, andra blir nedstämda, ångestfyllda och gråter mest hela tiden. Många sover dåligt eller sover mycket, men känner sig ändå aldrig utvilade. Vissa tappar aptiten, andra tröstäter. Gemensamt är en slags orkeslöshet, trötthet. Lusten att göra roliga saker finns inte. Det mesta känns hopplöst, meningslöst. Omöjligt.

Det är också vanligt att känna skam och skuldkänslor. Att självkänslan försämras, liksom förmågan att kunna koncentrera sig och att komma ihåg saker. Följden blir att studier blir lidande, vilket i sin tur ökar på ångesten, depressionen.

En del som är deprimerade tänker att livet inte är värt att leva

Att dra sig undan, inte umgås med vänner och sluta med aktiviteter kan också vara tecken på depression. Hög skolfrånvaro och försämrade skolresultat behöver inte vara, men kan vara, tecken på depression.

4 områden som påverkas vid depression:

 • Dina känslor/emotioner (nedstämdhet, missnöje, känslor av hjälplöshet och hopplöshet).
 • Ditt sätt att tänka/kognitionen (negativa tankemönster, negativ syn på omvärlden och framtiden och kognitiva dysfunktioner, som bristande korttidsminne, svårigheter med koncentration).
 • Beteendet (brist på motivation, isolerar sig från sociala aktiviteter, tappar intresse för sådant som tidigare var roligt)
 • Din kropp (brist på aptit eller tröstätande, viktuppgång eller viktnedgång, fysisk trötthet, sömnproblem).

Vanliga tecken på depression:

 • Svårt att sova eller överdrivet sömnbehov
 • Trötthet, orkeslöshet
 • Känslor av hopplöshet, uppgivenhet
 • Rastlöshet, irritabilitet, aggressivitet
 • Radikalt förändrade matvanor (ofta med viktökning alternativt viktminskning)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Skam- och skuldkänslor, självhat
 • Isolering, tillbakadragande från aktiviteter, skola, vänner och familj
 • Självmordstankar och självmordsförsök
Hjälp finns!

En del som är deprimerade tänker att livet inte är värt att leva. Om du känner så eller känner en vän som tänker så är det jätteviktigt att du tar och får hjälp.

Läs mer om Depression & Nedstämdhet

Därför blir vi deprimerade Depression & Nedstämdhet

Det finns olika slags depressioner. De kan vara återkommande och årstidsbundna. Eller utlösas av ett trauma, stora livsomställningar eller...

Depression, en folksjukdom Depression & Nedstämdhet

Alla känner sig ledsna ibland. Hur kämpigt det än kan kännas är det en del av att vara människa....

Hjärnpåverkan vid depression Depression & Nedstämdhet

I hjärnan finns signalsubstanser och hormoner som styr våra känslor. Om dessa substanser hamnar i obalans kan vi, enligt...

Alla Artiklar