Behöver du hjälp?

Frågor & Svar

Här kan du läsa frågor från unga – och svaren från våra legitimerade psykologer och lärare.

»Är det skillnad på existentiell och vanlig ångest?«
Hej Psykologen! Jag undrar om vad det är för skillnad mellan existentiell ångest och ”vanlig” ångest? Vad är symtomen och hur vet en vad som är vad? /Stina, 18 år

Hej Stina!

Tack för att du ställer en så intressant fråga!

Det finns oro och ångest som är så stark och handikappande att den uppfyller en psykiatrisk diagnos, till exempel generaliserad ångest (GAD). Då känner man sig osäker och har svårt att koppla av.

Man är orolig kring flera olika saker samtidigt, och tror att det ska hända något dåligt hela tiden. Det kan handla om oro för att personer man tycker om ska råka illa ut, eller att det kommer hända dig själv något negativt i framtiden. Du har så mycket ångest och oro att det påverkar ditt liv så gott som varje dag. Vanliga symtom är att vara rastlös, spänd, lättretlig, känna sig trött, ha huvudvärk och svårt för att sova.

När jag tänker på existentiell ångest tänker jag snarare på en ångest eller oro som är en del av livet som vi inte kan undvika. Vi föds in i livet med vissa givna ramar, platsen vi föds på, familjen vi växer upp med, vårt kön, våra egenskaper etc.

Vi ställs sedan inför en rad val, stora (vad ska vi ägna våra liv åt, vem vill vi leva med, hur vill vi leva, hur vara som personer osv.) och små (vad äta idag, vilka kläder ha på sig osv). Massor av val, men det finns inga säkra svar, inget facit på vad som är rätt sätt att leva.

Denna frihet att forma våra egna liv, ger oss existentiell ångest. Det kan vara härligt och svindlande, att känna makten att utforma sitt eget liv, men också ångestframkallande att vi själva är ansvariga för hur våra liv artar sig.

Vad som är ditt livs mening kan bara du upptäcka, och ett sätt är att ge sig ut på lite osäker mark och pröva nya saker, ta risker och släppa på vanor och krav på sig själv.

Även existentiell ångest kan leda in i handikappande ångest. Tankarna går bara runt, runt och vi kommer ingenvart. Det blir inte lust och livsglädje, utan vi kör fast och tänker snart bara på vad vi ska göra med våra liv, vi lever inte våra liv.

En bok som jag varmt vill rekommendera och som tar upp många hjälpsamma förhållningssätt och färdigheter för att hantera och förhålla sig till den allmänmänskliga oron är: ”Oro – att leva med tillvarons ovisshet” av psykologen Anna Kåver.

Här kommer tips på mer läsning:

Olika typer av ångest

Frisk eller sjuk ångest?

Ångest i kroppen och knoppen

Därför finns ångest

Ta hand om dig!

Rebecca Grudin
Legitimerad psykolog