Behöver du hjälp?

Frågor & Svar

Här kan du läsa frågor från unga – och svaren från våra legitimerade psykologer och lärare.

»Hur ska jag planera bättre för att slippa stress?«
Hej, jag är stressad över alla läxor och prov! Hur ska jag göra för att planera bättre och slippa känna mig så stressad? Tacksam för konkreta tips! /Charlie, 15 år

Hej Charlie!

Jag förstår helt och hållet vad du menar. Mina elever är periodvis väldigt stressade över allt som ska göras och många av dem upplever att det blir gradvis jobbigare i år 9 jämfört med år 7. Det beror, med största sannolikhet, på att lärare har högre krav på en desto äldre man blir.  

Hur som helst så är det väldigt vanligt att känna som du och det finns en del saker du kan pröva för att lätta bördan. 

Innan jag går in på konkreta tips så vill jag nämna att de allra flesta skolor har valt att göra begränsningar i hur många prov man får ha per vecka. Det är inget krav på att det ska finnas men många har lagt gränsen på två prov i veckan, men då brukar man inte ta hänsyn till omprov. 

Om du upplever att det är lite väl mycket prov och läxor och att de infaller på samma dagar tycker jag att du ska prata med din handledare/coach och be denne prata med arbetslaget. Det kan ibland vara så att lärarna är lite dåliga på att kommunicera med varandra om hur mycket läxor ni får och till vilka dagar. 

NU, till mina bästa tips! 

Det är ganska vanligt att stressen du upplever handlar om att man börjar plugga alldeles för sent – kanske till och med dagen innan provet äger rum. Det handlar med andra ord om planering och prioriteringar. Det är också viktigt att inte slarva mellan proven, gör läxorna i tid så kommer det plugg du behöver göra inför provet att kännas igen och bli lättare. 

En annan bra sak att göra är att, varje dag efter skolan, titta på schemat och vilka lektioner som har varit under dagen och sammanfatta för dig själv vad ni har gått igenom och vad du lärt dig. Finns det ork kvar så repetera det lite mer noggrant (om ni läst ett kapitel i historieboken – läs det igen!). Det kan kännas skönt att skriva ner ett par rader varje dag om det i en anteckningsbok. 

Det första steget till bättre studieteknik är att se över veckorna och de planeringar som finns. Ta en stund på söndagseftermiddagen och titta på veckan som kommer. Bestäm vilken dag du behöver arbeta med vilken läxa och vilket ämne. Håll dig till din planering! 

Jag tycker att det bästa är att plugga lite i taget – inte allt på en gång. Alltså, om du har två veckor till ett prov – planera så att du läser lite varje dag. 

Det andra steget är att komma fram till hur just du lär dig bäst. Vi lär oss saker olika bra på olika sätt och min favorittaktik är att sammanfatta genom tankekartor efter avsnitten. 

Vi tar historieexemplet igen. Säg att du har prov i historia om två veckor. Du ska ha prov på fem kapitel som handlar om revolutionernas tid. Gör då enligt följande:

  1. Dela upp så att du läser ett kapitel i taget (ett kapitel om dagen).
  2. Sammanfatta alltid kapitlen med en tankekarta, skriv kapitlets namn i mitten och skriv ner det du minns. När du gjort det läser du kapitlet igen samtidigt som du kompletterar din tankekarta.
  3. Om du har någon i familjen eller en klasskamrat hemma så ta med dig tankekartan och med hjälp av den återberättar du för personen vad kapitlet handlar om. Det finns en hel del forskning som menar att man lär sig allra bäst när man lär någon annan.
  4. Nästa gång du ska plugga börjar du med att titta på tankekartan och påminna dig själv om vad kapitlet handlade om – börja sen med samma procedur till nästa kapitel.

Om du istället ska plugga glosor så är en bra teknik att göra små papperslappar och att skriva ner ordet på svenska på ena sidan och det andra språket på den andra sidan. Lägg sedan ut lapparna framför dig och lär dig dem en efter en och repetera så många gånger det behövs. 

Det här är ju bara två förslag och det finns många andra metoder att använda. 

På UR:s webbsida Orka plugga finns till exempel flera tips om olika studietekniker, samt tips och idéer i form av olika videoklipp. 

Marie-Louise Morris
Legitimerad lärare