Behöver du hjälp?

Frågor & Svar

Här kan du läsa frågor från unga – och svaren från våra legitimerade psykologer och lärare.

»Jag kommer inte in i min klass«
Hej, jag går första året på gymnasiet och började en termin senare än alla andra för att jag hade valt fel skola från början. Först kändes det bra i klassen, alla var snälla och så, men ganska snart förstod jag att alla andra kände varandra superbra. Har inte skolan ett ansvar att få ihop klassen så att ingen ska känna sig utanför? Eller är det så att om man missar första terminen så är det kört att bli en självklar del av klassen? /Elias, 16 år

Hej Elias

Jag förstår att det är jobbigt att känna sig utanför. Det är tufft att komma in i en ny klass där olika vänskapskonstellationer redan bildats. Det kräver både styrka och mod att våga ta kontakt och aktivt försöka bli en del av den nya gruppen.

Jag tolkar din fråga som att du påverkas psykiskt av detta, att du känner dig nedstämd på grund av din sociala situation. Gymnasieskolan har enligt läroplanen ett övergripande uppdrag att uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor. De ska arbeta systematiskt för att undvika psykisk och fysisk ohälsa.

På din skola ska det finnas en elevhälsa. Där ska du ges möjlighet att få samtala kring dina känslor. Elevhälsan ska enligt skollagen (2 kap 25§):

  • Omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
  • Ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.
  • Vara förebyggande och hälsofrämjande.
  • Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Till skillnad från den obligatoriska grundskolan kan du inte förvänta dig att lärare eller andra vuxna i gymnasieskolan ska ta tag i och försöka styra upp dina vänskapsrelationer. Här har du ett eget ansvar att söka kontakt med dina klasskamrater och ta initiativ till socialt umgänge.

Men om någon i din klass eller i skolan är elak mot dig och du känner att du blir utfryst, då är det dock en annan situation. Blir du utsatt för trakasserier och mobbning ska du omgående kontakta lärare, skolkurator eller rektor. De är skyldiga att genast utreda situationen och sätta in åtgärder.

Skolverkets hemsida kan du läsa mer om vilka krav som ställs på huvudmannen (rektorn) på din skola, men också vilka rättigheter och skyldigheter eleverna själva har.

Här kan du läsa mer:

Bli vän med dig själv

Den känslostyrda tonårshjärnan

“Min blyghet hindrar mig från att få vänner”

Vänlig hälsning

Simon Sandström
Legitimerad lärare