Behöver du hjälp?

Frågor & Svar

Här kan du läsa frågor från unga – och svaren från våra legitimerade psykologer och lärare.

»Kan autism gå i arv?«
Min pappa som jag inte vuxit upp med har autism fick jag just veta, och nu undrar jag om jag också har autism?? Hur vet en att en har autism? Och vad kan en göra åt det, i så fall? /Jon, 19 år

Hej Jon!

Tack för din fråga. Ärftlighet spelar roll för att få autism, men exakt hur stor roll är svårt att säga. De flesta senare studier visar att ärftligheten förklarar 50–70 procent. Det betyder att man inte själv måste ha autism för att ens ena förälder har det, men att sannolikheten är högre än om det inte var så.

Hur vet man då om man har autism? Autismspektrumtillstånd (AST) ser olika ut för olika personer. Om man har autism brukar man vanligtvis ha svårt att:

  • Skaffa vänner
  • Förstå hur andra tänker och känner
  • Förstå vad andra menar
  • Titta den man pratar med i ögonen

Det är också vanligt att man tycker och känner annorlunda än andra, till exempel för att:

  • Man har något starkt intresse som man gärna vill prata om eller lägga mycket tid på.
  • Det känns jobbigt med förändringar, till exempel börja på en ny skola eller gå från helg till vardag.
  • Det känns viktigt att göra saker på ett visst sätt eller i en viss ordning.
  • Vissa ljud eller lukter känns obehagliga.
  • Viss mat eller konsistens smakar konstigt.

Om du känner igen dig i flera av punkterna på listan och att det varit så, så länge du kan minnas, kan det röra sig om autism. Om detta ställer till med problem för dig och du vill ta reda på om du har autism eller inte, så börja prata med någon på skolan (en lärare eller elevhälsan). De kan dels hjälpa dig så att skolarbetet och kontakten med andra elever fungerar bättre, dels hjälpa dig och dina föräldrar att vända er till Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) för att få en neuropsykiatrisk utredning.

Här kan du läsa mer om autism.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Rebecca Grudin
Legitimerad psykolog