Behöver du hjälp?

Det här är Psykologiguiden UNG

Psykologiguiden UNG är en webbplats om psykologi och psykisk hälsa för unga mellan 13–19 år. Sajten är gjord i samarbete med unga för att ge det stöd och den information de efterfrågar. Allt material är faktagranskat av Sveriges Psykologförbund.

Medverkande psykologer och lärare

Redaktionsråd

Affischer att ladda ned!

Hjälp oss att sprida Psykologiguiden UNG. Här finns affischer att ladda ner, skriva ut och sätta upp i skolan, på ungdomsmottagningen, hos elevhälsan, etc.

Gör så här:

  1. Välj en eller flera affischer.
  2. Ladda ner.
  3. Välj färgskrivare och format A3.
  4. Skriv ut!

Så här startade allt!

Psykologiguiden UNG startade 2018 som ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektet var ett samarbete mellan Sveriges Elevråd, Sveriges Elevkårer, Lärarnas Riksförbund, Stiftelsen Företagsam och Sveriges Psykologförbund. Efter projektets slut, mars 2021, drivs Psykologiguiden UNG av Sveriges Psykologförbund.