Behöver du hjälp?

Du & Skolan

Är du stressad över skolan? Kanske kämpar du med att nå godkänt, eller så når du högsta betyg i alla ämnen men känner dig ändå otillräcklig? Oavsett. Det finns hjälp och stöd att få. Ta reda på vad just du behöver för att få arbetsro i skolan. Och glöm inte att din mentor finns för att hjälpa just dig!

Skolstress är vanligt. Den drabbar alla elever, emellanåt. Somliga oftare och starkare, andra mer sällan. Det finns alltid ett prov, eller fler, att plugga till, en redovisning som ska planeras, läxor att göra. Och nationella prov, som visar hur du ligger till. Du ska passa tider, inte försova dig, hitta till rätt sal, ha aktuellt material med dig och helst aldrig vara sjuk.

Det är bra att du tar dina studier på allvar, att du har koll på dina ämnen och hänger med på lektionerna. Stress i lagom dos behöver inte vara negativt. Vi människor har ett driv att vilja lära oss saker och den lusten ska vi ta vara på!

Men om kraven och pressen att prestera blir högre än vi klarar av att leva upp till kan den lusten vändas tvärt till olust och stress.

Så ska det inte vara. Prata alltid med din mentor. Mentorns roll är att stötta dig och hjälpa dig att hitta en bra balans, ämnesmässigt och socialt.

Det finns massor med hjälp som du som elev har rätt till. Ta reda på dina rättigheter och skolans skyldigheter. Lär dig vilka studietekniker som finns och vilka/vilken som fungerar bäst för dig. Kanske behöver du hjälp att organisera dina studier? Få skolböcker som ljudböcker? Sitta i tyst rum för att koncentrera dig? Kanske behöver du få hjälp att nå godkänt, eller så behöver du, som högpresterande, få stöd att ägna lite mer tid åt livet utanför skolan.

Skolan är viktig, men den är inte allt. För att du som elev ska må bra och få ut det bästa av din skoltid behöver du hitta en balans mellan skola och fritid, mellan att plugga och umgås med vänner och familj, mellan prestation och återhämtning.

Workshops om Skolan

Förstå dina egna tankar och lär dig hantera oro Workshop

Vad är oro? Hur kan du tänka problemlösande i stället för att älta problem? Och vilka metoder kan du...

Minska stress och öka återhämtning Workshop

Varför blir du stressad? Och hur kan du påverka mitt agerande i stressade situationer?

Må bra – bygg upp din psykiska hälsa Workshop

Vad är psykisk hälsa? Och hur kan du själv hitta en balans i ditt välmående?

Frågor och svar om Du & Skolan