Behöver du hjälp?
Elinor SchadProjektledare och faktagranskare

»Jag ser det här projektet som en chans att göra något för unga som i dag får för lite stöd under en känslig och viktig period i livet«

Varför Psykologiguiden UNG?
– Det är dags att vi börjar ta ungas oro över sitt mående och deras efterfrågan på svar och information om psykisk hälsa och ohälsa på allvar. Min erfarenhet som skolpsykolog är att unga inte alls bara vill beklaga sig. Unga vill ha och ta hjälp, de söker efter information och kunskap och vill veta hur de kan hjälpa en kompis som mår dåligt. Jag ser det här projektet som en chans att göra något för en grupp i samhället som i min mening får för lite stöd och hjälp under en känslig och viktig period i livet.

Vad är din roll här?
– Jag är projektledare och ansvarar för att allt material som publiceras är faktagranskat och evidensbaserat, men också att materialet är sådant som efterfrågas av unga.

Vad efterfrågar de unga då?
– Många unga oroar sig över om det de känner är ”normalt” eller ”sjukt”. Att inte veta vad som är vad, var gränser går, är en stor källa till oro. Så ska det inte behöva vara. Många efterfrågar mer kunskap om ångest, oro, stress och stresshantering – och hur de bäst kan hjälpa en kompis.

Många unga är rädda för att inte hänga med och höra till

Varifrån kom den här infon? 
– För att ta reda på vad unga är intresserade av att veta mer om arrangerade Sveriges Psykologförbund i samarbete med Sveriges Elevkår och Sveriges Elevråd våren 2018 en workshop med 270 elever. Det blev ett fantastiskt arrangemang, som gav oss massor med bra förslag, tips och idéer.

Något som kom fram som förvånade dig?
– Mest förvånande var att många kände en stor oro över att inte hinna med att återhämta sig, samt rädslan för FOMO, Fear of Missing Out, att inte hänga med och höra till. Det var nytt för mig.

Förhoppningsvis kan sajten även hjälpa vuxenvärlden att se mer nyanserat på unga

Vad hoppas du av sajten?
– Jag hoppas att Psykologiguiden UNG, genom att lyfta kunskap och fakta om psykologi och psykisk hälsa/ohälsa, kan hjälpa unga att sortera och förstå sina känslor bättre. Jag önskar också att sajten kan bidra med insikten att det inte är farligt att ibland känna sig ledsen. Att det hör till, det är normalt, en del av livet.

– Förhoppningsvis kan sajten även hjälpa vuxenvärlden att se mer nyanserat på unga. Dessvärre tar många vuxna inte ungas oro på allvar, utan tycker att unga beklagar sig för mycket och överdriver sina känslor, rädslor och sin ångest. Jag tycker att vuxenvärlden borde veta bättre.

Fakta

Namn: Elinor Schad

Ålder: 54 år

Är: Specialistpsykolog och fil. doktor i psykologi

Bor: Utanför Lund med man och två barn, 18 och 21 år

Jobbar med: Undervisar blivande psykologer och forskar på institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Är Projektledare för Psykologiguiden UNG med ansvar för att allt material är evidensbaserat och faktagranskat.

Gillar att göra på fritiden: Resa, läsa, se filmer, cykla, påta i trädgården och umgås med vänner och familj.

Därför psykolog: Jag började jobba på en hjälplinje för unga människor och blev fast.

Min drivkraft: För närvarande drivs jag av att UNG ska blir en sajt där unga människor kan få inspiration och stöd i sin utveckling. Jag hoppas också att sajten ska leda till existentiella funderingar om livet i stort, vänskap, relationer och hur man tar och ber om hjälp i svåra situationer.