Behöver du hjälp?
Nina TateladzeElevrepresentant

»Jag vill få vuxna att förstå vad det innebär att vara ung och lite vilsen i en väldigt stor värld«

Varför är du med i UNG:s redaktionsråd?
– Men det är ju ganska självklart! Jag är ung och vet hur det känns att leva med psykisk ohälsa. Det är ju vi som är unga som vet hur det är att leva med pressen kring hur man ska vara, se ut, hur man måste prestera till hur man ska få vardagen att gå ihop. Alla unga går igenom saker, stort som litet. Men det finns alldeles för lite verktyg för unga som mår dåligt eller som behöver vägledning. Jag är med här för att få vuxna att förstå vad det innebär att vara ung och lite vilsen i en väldigt stor värld.

Är vuxna dåliga på att förstå hur unga mår?
– Ja, det tycker jag. Jag tror det har väldigt mycket att göra med att psykisk ohälsa och de problem och funderingar som unga stöter på i dag inte ser ut som när vuxna var unga. Världen ser helt annorlunda ut och då kan det vara väldigt svårt för vuxna att förstå. Jag tror inte de gör det med flit, att de inte vill förstå. Och även om de själva upplevt stress när de var unga är det lätt att glömma bort hur det kändes för tjugo år sedan, och då är det också väldigt svårt att hjälpa någon som är ung och känner sig vilsen idag.

De här åren är oftast de absolut jobbigaste i hela livet!

– En sak jag tycker är så skadlig är när vuxna säger: ”Ni är ju så unga, ni borde inte ha några problem”. De här åren är oftast de absolut jobbigaste i hela livet! Det är nu vi formar vår identitet, det är här vi inser vilka vi vill vara i livet. Och det är så lätt att hamna fel. Vissa hamnar också i fel umgänge, några på grund av egna dåligt fattade beslut, men andra för att vuxna inte riktigt lyckas fånga in de unga som har det svårt att hitta sig själva och hitta en plats i världen.

Vad krävs för att vuxna ska förstå bättre då?
– Vuxna måste jobba på att försöka förstå, se till att ha kunskap och finnas där snarare än att försöka lösa problem. Det är jätteviktigt att vuxna är närvarande, det är så lätt att försvinna in i sina jobb, men ofta behöver vi våra föräldrar och anhöriga.

Hur lätt är det att prata om psykisk hälsa?
– Jag tror det är väldigt individuellt. Men sedan beror det också på vilka slags problem det handlar om. Nu har ju stress och prestationsångest blivit lättare att prata om, för att man känner av att det är fler som känner som en själv och det gör det lättare att prata om det. Men om vi talar om djup depression eller ätstörningar går vi in en slags tabutunnel. Där finns mycket kvar att göra innan vi lyckats normalisera dessa ämnen.

Vad hoppas du med UNG-sajten?
– Att den ska vara enkel för unga att hitta information om psykisk ohälsa och ge verktyg innan man behöver söka hjälp. Det unga behöver är att snabbt komma åt information som de kan relatera till. Om man vet att det finns andra som känner som en själv tror jag det skulle hjälpa väldigt mycket. För det är väldigt svårt att som ung söka hjälp, för man vill inte verka svag. Jag hoppas att unga kan få information på Psykologiguiden UNG så att man faktiskt förstår vad det är man behöver hjälp med.

Fakta

Namn: Nina Tateladze

Ålder: 19 år

Gör: Studerar på Uppsala universitet till personalvetare

Bor: Uppsala

Varför viktigt med Psykologiguiden UNG: För att det finns många unga som har många frågor och funderingar när kommer till psykisk hälsa. Därför är det viktigt att det finns något lättåtkomligt för unga som samlar all den information som de behöver.