Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?

Här kommer förslag på vad du kan göra om du inte mår bra. Här finns också tips vart du kan vända dig vid behov av stöd, rådgivning och vård.

Vid akut behov av hjälp – ring 112!

Nödnumret 112 ska du ringa om du befinner dig i en nödsituation med fara för ditt eller någon annans liv. Här kan du snabbt få hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis samt få giftinformation. Här finns mer info och vad som händer när du ringer 112. 

Hit vänder du dig för stöd och råd

Alla mår dåligt ibland. Det kan bero på många saker. Du kan ha varit med om något hemskt, blivit utsatt för mobbning, känt press och stress i skolan under en längre tid. Kanske finns det konflikter, missbruk, våld i din närhet, i din familj. Eller så vet du inte varför du mår dåligt, bara att – och det kännas tungt, hopplöst och ensamt. Och svårt. Oavsett vad. Du ska inte behöva må dåligt. Det finns hjälp att få.

1. Berätta för en vuxen
Börja alltid med att berätta för någon du har förtroende för, gärna en vuxen. Det kan vara en förälder, en lärare, skolsköterskan, en kurator. Om du inte känner någon vuxen du kan lita på, prata med en vän, berätta hur du har det, hur du mår. Ibland räcker det att få prata med någon som lyssnar, och som kan ge lite stöd.

2. Ungdomsmottagningen
Hit kan du alltid gå. För att få stöd och råd med frågor som rör sex, din kropp, din hälsa och dina relationer. Ungdomsmottagningar finns i hela landet. Du bokar själv tid via telefon eller via deras hemsida.

3. Elevhälsan
Alla skolor har en elevhälsa. Här finns läkare, psykolog, skolsköterska, kurator och specialpedagog. Deras jobb är att hjälpa och stötta dig om du har svårigheter i skolan eller hemma – och se till att du får det stöd du behöver för att må bra och klara av skolan. Om du har behov av annan vård/hjälp ska skolan/elevhälsan hjälpa dig med att ta kontakt med hälso- och sjukvård eller socialtjänsten.

4. Primärvården
Hit går du om elevhälsan, eller dina vårdnadshavare, tycker att du behöver mer stöd samt en läkarbedömning. Du bokar en tid hos sjuksköterska eller läkare, som kan ge dig rådgivning, en medicinsk bedömning och även ge behandling, vid behov. Här finns också ofta psykolog att samtala med. Om läkaren eller psykologen anser att du skulle vara i behov av specialistvård kan hen skriva en remiss till den vårdinrättningen, som kommer att erbjuda dig en tid.

5. Specialistvården
Här är ytterligare några du kan vända dig till:

  • Inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) finns psykologer, läkare och sjuksköterskor som hjälper och behandlar barn och unga med psykiatriska symtom, diagnoser och frågeställningar. BUP har akutvård, öppenvård och slutenvård (vård dygnet runt).
  • Inom Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) behandlas barn och unga med kroniska och fysiska sjukdomar.
  • Inom HAB, habilitering, behandlas, bemöts och stöttas barn och unga med olika funktionsvariationer.

Här kan du få rådgivning – ring, chatta eller mejla

Här har vi listat några organisationer, myndigheter och ideella föreningar som erbjuder stöd, vård och rådgivning. Glöm aldrig: Det är alltid bättre att be om hjälp en gång för mycket, än en gång för lite.