Behöver du hjälp?

Förstå dina egna tankar och lär dig hantera oro

Workshop // Vad är oro? Hur kan du tänka problemlösande i stället för att älta problem? Och vilka metoder kan du ta till för att hantera dina orostankar?

I denna workshop, framtagen för Psykologiguiden UNG av Psykologifabriken, får du lära dig om vad oro är och hur du kan hantera orostankar. Du får själv reflektera över vad som skapar oro för dig och testa på olika metoder som hjälper dig att förstå och hantera dina tankar. Du får dessutom konkreta verktyg för hur du kan bryta ditt tankemönster samt identifiera vad det är som triggar dina orostankar.

Förstå dina egna tankar och lär dig hantera oro (ppt)

Fler workshops

Minska stress och öka återhämtning Workshop

Varför blir du stressad? Och hur kan du påverka mitt agerande i stressade situationer?

Må bra – bygg upp din psykiska hälsa Workshop

Vad är psykisk hälsa? Och hur kan du själv hitta en balans i ditt välmående?

Alla Workshops