Behöver du hjälp?

Må bra – bygg upp din psykiska hälsa

Workshop // Vad är psykisk hälsa? Och hur kan du själv hitta en balans i ditt välmående?

I denna workshop, framtagen för Psykologiguiden UNG av Psykologifabriken, får du kunskap om vad psykisk hälsa är, reflektera över vad som påverkar dig positivt och negativt samt få verktyg för hur du kan upprätta en balans i ditt mående. Du får identifiera vilka aktiviteter som påverkar ditt mående positivt och hitta rutiner för hur du kan få in dem i din vardag.

Må bra - bygg upp din psykiska hälsa (ppt)

Fler workshops

Förstå dina egna tankar och lär dig hantera oro Workshop

Vad är oro? Hur kan du tänka problemlösande i stället för att älta problem? Och vilka metoder kan du...

Minska stress och öka återhämtning Workshop

Varför blir du stressad? Och hur kan du påverka mitt agerande i stressade situationer?

Alla Workshops