Behöver du hjälp?

Minska stress och öka återhämtning

Workshop // Varför blir du stressad? Och hur kan du påverka mitt agerande i stressade situationer?

I denna workshop, framtagen för Psykologiguiden UNG av Psykologifabriken, får du kunskap om vad som händer i kroppen när du känner dig stressad, reflektera över hur du agerar under stress och hitta metoder för att hantera stressade situationer. Du får dessutom verktyg för hur du kan få in återhämtning som en del av din vardag samt prova på metoder för avkoppling.

Minska stress och öka återhämtning (ppt)

Fler workshops

Förstå dina egna tankar och lär dig hantera oro Workshop

Vad är oro? Hur kan du tänka problemlösande i stället för att älta problem? Och vilka metoder kan du...

Må bra – bygg upp din psykiska hälsa Workshop

Vad är psykisk hälsa? Och hur kan du själv hitta en balans i ditt välmående?

Alla Workshops