Behöver du hjälp?

Workshops

Här är tre workshops som kan användas i skolan, och i andra sammanhang, som underlag för diskussioner om ungas psykiska hälsa.
Förstå dina egna tankar och lär dig hantera oro Workshop

Vad är oro? Hur kan du tänka problemlösande i stället för att älta problem? Och vilka metoder kan du...

Minska stress och öka återhämtning Workshop

Varför blir du stressad? Och hur kan du påverka mitt agerande i stressade situationer?

Må bra – bygg upp din psykiska hälsa Workshop

Vad är psykisk hälsa? Och hur kan du själv hitta en balans i ditt välmående?